Lenoks Slajı

Hayvan yem yapımında kullanılacak olan lenox (Brassica rapa türü Polybra varyetesi) yaprakları ve kökü koyun, keçi, düve, sığır, süt inekleri tarafından büyük bir iştahla yenen ikinci ürün olarak değerlendirilen, çok iyi sindirilebilen, yüksek verimli (7,5- 10 ton/dekar), kış soğuklarına dayanıklı (-6, -10 ºC'ye kadar), 2,5-3 ay sonra hasada başlanabilen % 5'i kök, % 95'i yapraklardan oluşan iyi bir yem bitkisidir. Diğer yem bitkilerine oranla daha verimli ve daha az maliyetli tek yıllık yem bitkisidir. Hayvan beslenmesinde en iyi yemlerden biridir.

Ortalama olarak verim 7,5-10 ton/dekar arasındadır. Bunun % 5'i kök, % 95'i yapraklardan oluşmaktadır. Köklerdeki kuru madde oranı % 8,5, yapraklardaki ise % 9,5 tir. Her bir kilogram kuru madde için sindirilebilir ham protein miktarı 150 gr.dır.

 

 

BESİN DEĞERLERİ ORTALAMALARI KARŞILAŞTIRMA

 

ADI

HAM PROTEİN

HAM YAĞ

HAM SELÜLOZ

FİĞ

16,8

1,9

22

LENOX

18,2

3,2

24,5Hayvanların kuru otla beslendiği bir sürede, lenox gibi özsulu bir yem kaynağı temin ederek, özellikle süt sığırcılığında, önemli besleme sorunları çözülebilmektedir.

LENOX SILAJI ÜRETİM PROSESİ;

Lenox, hayvan beslemesinde en iyi yemlerden biridir. Sonbahar ve kış dönemlerinde bile taze olarak hayvanlara yedirilmektedir. Süt sığırlarında sağımdan sonra yedirilen lenox miktarı hayvanın canlı ağırlığına göre verilmelidir. En fazla verilebilecek miktar, günlük olarak 40 kg.ı geçmemelidir.

Silaj makinesiyle hasat edilen  lenox, pick-up ile toplanarak, kıyma işlemi yapılır. Materyallerin parçalanma büyüklükleri büyükbaş hayvanlar için 20-30 mm ve küçükbaş hayvanlar için 10 mm. olmalıdır.Kıyılarak parçalanan lenox, bekletilmeden balyalama makinasının bandına aktarılır. Parçalanan lenox daha iyi bir hücre faaliyeti sağlar ve uygun asit oluşumunu hızlandırır. Yemde ham selüloz zenginleştikçe ince kıymanın ve çok iyi sıkıştırmanın önemi daha da artar.

Balyalama ünitesinde, presleme esnasında, bitkilerin içinde bulunan az miktarda suda, tankın su tahliye vanası yardımıyla dışarı alınır. Preslemeden önce, lenox'a % 0,5-% 1 oranında arpa kırması ve fermentasyon hızlandırıcı besin takviyesi yapılır. Balyalama ünitesinde bulunan  özel filmler, tanktan
alınan malzemenin uzun süre tazeliğini muhafaza edebilecek ve hava ile temasını tamamıyla engelleyecek şekilde temin edilecektir. Balyalama makinesi üzerinde yer alan hazne, döner yatak mili sayesinde, 360 derecelik, uygun devirde bir dönüş yaparak, koruyucu filmin, silaj üzerini 4-6 kat kaplamasını sağlar.

Lenox, 1 tonluk balyalar şeklinde ambalajlanmakta ve satışa sunulmaktadır. Balyanın stok ömrü 3 yıldır.

Balyalanan silaj 30-45 gün içerisinde olgunlaşır. Rengi, kokusu ve tadı kontrol edildikten sonra hayvanlara yedirilmeye başlanılır.

3 kg silaj yemi 1 kg fenni yeme eşdeğerdir. Silaj açıldığında açık yeşil, sarımsı veya kahverengi olmalıdır. Küf kokusu olmamalı, kendine has turşu kokusu hissedilmelidir.